Байршил :
Монгол улс, Улаанбаатар хот
Имэйл :
info@itlexpress.mn
Утас :
(+976) 77221188, (+976) 88104666

Холимог тээвэр

АЙ ТИ ЭЛ Экспресс > Service > Холимог тээвэр

“Нэгээс олон тээврийн төрлийг ашиглан ачаа барааг эхний цэгээс эцсийн цэг хүртэл тээвэрлэхдээ гүйцэтгэгч нь зөвхөн ганц тээврийн баримтаар нийт замын турш гарах бүх хариуцлагыг дангаараа үүрч тээвэрлэхийг Холимог тээвэрлэлт гэнэ.” “UNESCAP”

Холимог тээвэрт ачааны төрөл, шинж чанарт тохируулан олон улсын стандартын 20 ба 40 футийн ердийн болон тусгай зориулалтын (дулаалгатай, хөргүүртэй, тавцант, задгай зэрэг) чингэлгүүдийг ашигладаг. Холимог тээврийн зохион байгуулалтыг:

  • Агаар – Агаар
  • Агаар – Чингэлэг
  • Чингэлэг – Чингэлэг зэрэг

шийдлээр хамгийн богино хугацаа, дөт замаар гүйцэтгэнэ.